Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

blanka
4447 6123 500

July 18 2018

blanka
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
blanka
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka viaPinkpills Pinkpills

July 16 2018

7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaciarka ciarka
blanka
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaciarka ciarka
blanka
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaciarka ciarka

July 13 2018

3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless vianikotyna nikotyna
blanka
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
blanka
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viaupinthesky upinthesky

July 09 2018

blanka
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viafou fou

July 05 2018

June 28 2018

blanka
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna vialittlewhitelies littlewhitelies

June 25 2018

blanka
Albo chociaż się przyjaźnić

June 22 2018

9718 e711
blanka
Reposted frommrrru mrrru viatrawkaaa trawkaaa
blanka
Reposted fromshakeme shakeme viapl-aneta pl-aneta
blanka

June 21 2018

blanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl