Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

blanka
daj się modlić nie wiedząc za kogo i o co
bo Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba
kto ma dzisiaj wyzdrowieć 
a kogo ma stuknąć śmierć
lub inaczej piorun sympatyczny
komu zabrać masz urząd by przywrócić rozum
droga nie zna swej drogi
kwiat o sobie nie wie
słowik nie narzeka że nie sypia nocą
gęś się nawet nie dziwi że ma oczy z boku
stara małpa nie zgadnie czemu nie siwieje
święty śnieg bo spada nie wiadomo komu 
święte to co przychodzi wciąż wbrew naszej woli
— x. Twardowski
Reposted fromupinthesky upinthesky
blanka
blanka
blanka
9949 948a
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
blanka
9211 bafd
Reposted fromoutline outline vialittlewhitelies littlewhitelies

March 04 2017

blanka
3019 2e9b 500
Reposted fromupinthesky upinthesky

February 28 2017

blanka
9450 8322
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viafou fou
blanka
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viaupinthesky upinthesky
blanka
Pedro Rangel, Porto

June 22 2015

blanka
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viaffina ffina
blanka
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafou fou
blanka
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
9796 520d 500
blanka
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viaupinthesky upinthesky

June 20 2015

4408 a4bb

sonotme33:

Perfect! beautiful-blue-eyed-girl I’ll drive.

Reposted fromamatore amatore viasweet18 sweet18
blanka
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viawerandaa werandaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl