Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

blanka
8387 e3cf 500

October 17 2019

blanka
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
blanka
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"

October 16 2019

blanka
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
blanka
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky

October 15 2019

blanka
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

October 13 2019

blanka
blanka
2803 569e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadbehavior badbehavior
7582 e0c9 500
Reposted fromjustadream justadream viaupinthesky upinthesky
blanka
0539 4910 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vianiebieskieoczy niebieskieoczy

October 08 2019

6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszalony-virus szalony-virus
blanka
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszalony-virus szalony-virus
blanka
blanka
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman

October 07 2019

blanka
8299 08d3
Reposted fromnyaako nyaako viaupinthesky upinthesky
blanka
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
blanka
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
blanka
blanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl