Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

blanka
6701 ea5d
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
blanka
6789 b5df 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
blanka
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
blanka
2721 df55 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
blanka
1836 25d6 500
Reposted from4777727772 4777727772

March 26 2019

blanka
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaupinthesky upinthesky

March 25 2019

blanka
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viaStoneColdSober StoneColdSober
blanka
blanka
2271 e57a 500
blanka
5740 c3b7

March 22 2019

blanka
My wrażliwcy chcielibyśmy zawsze widzieć piękno w innych ludziach, ale nie każdy człowiek jest dobry, nawet jeśli to nie jego wina. Niektórzy ludzie są po prostu chorzy i nawet po wyczerpaniu wszystkich szans będą wciąż nas ranić, bo siedzi w nich coś, czego nie da się wyleczyć. To nie nasze zadanie, żeby naprawiać kogoś, kto nie jest zdolny do niczego prócz zniszczenia.
— Francesca Palumbo
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky

March 21 2019

blanka
3710 9f97 500
Reposted fromsoftboi softboi
blanka
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
blanka
2270 7d04 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaStoneColdSober StoneColdSober

March 08 2019

blanka
9900 aade
blanka
7558 063c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies

March 07 2019

blanka
When you meet the right person, you know it. You can't stop thinking about them. They're your best friend and your soul mate. You can't wait to spend the rest of your life with them. No one and nothing else can compare.
— Nora's father, How I Met Your Mother, s07e10
Reposted fromsoftboi softboi viaupinthesky upinthesky

March 06 2019

blanka
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes
blanka
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viahereyes hereyes
blanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl