Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

5419 5e0e
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadisheveled disheveled
7006 fb47 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafou fou
blanka
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafou fou

October 06 2017

blanka
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaupinthesky upinthesky
6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viamikrokosmos mikrokosmos

September 26 2017

blanka
8007 fe30
Reposted fromanke anke viaedhell edhell
blanka
7483 9747
Reposted fromanke anke viaedhell edhell

September 25 2017

blanka
3797 bcb9 500
2450 b312
Reposted fromunco unco vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viazorax zorax

September 21 2017

blanka
3825 8b39 500
Reposted fromzie zie

September 12 2017

blanka
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafou fou

September 06 2017

blanka
3919 4075
Reposted fromgreensky greensky viameganne22 meganne22
6081 541f 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaspontaneous spontaneous

August 29 2017

blanka

August 25 2017

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viadisheveled disheveled

August 24 2017

blanka
7267 c965

August 23 2017

blanka
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadivi divi
blanka
1712 7204 500
BOXES
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl