Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

blanka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viasgrialux3 sgrialux3
blanka
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772 vialatusek latusek

February 13 2019

9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaaura-lunaris aura-lunaris
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viasrcemoje srcemoje
blanka
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

February 12 2019

blanka
7620 bccc
Reposted fromnexxt nexxt viaupinthesky upinthesky
blanka
blanka
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Pamiętaj, życie jest jak randka w ciemno. Czasami po prostu trzeba wierzyć, że się uda.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafou fou
blanka
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viafou fou
blanka

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viafou fou
blanka
blanka
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia vialittlewhitelies littlewhitelies

February 11 2019

blanka
3204 c68a
Reposted fromnebthat nebthat viacholera cholera

February 08 2019

blanka
5267 5e20 500
Reposted frompastelowe pastelowe viakotfica kotfica
blanka
blanka
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viatransfuzja- transfuzja-
blanka
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viatransfuzja- transfuzja-

February 04 2019

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaupinthesky upinthesky
traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl