Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

blanka
2265 4f5e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaikari ikari

November 08 2018

blanka
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
blanka
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viajustmine justmine
blanka
3611 2812 500
heart
Reposted fromsponzy sponzy viajustmine justmine

November 06 2018

blanka
blanka
blanka
0615 41d4
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadesperateee desperateee
blanka

November 02 2018

blanka
Fuck nudes, send me picture of your cat
blanka
I znowu się na to nabrałaś dziewczynko. Taka duża dziewczynka, a taka naiwna. Przecież miłe dobre słowa nic nie znaczą. To, że on Ci powie, że jesteś piękna i mądra i że chce się z Tobą spotykać i robić te wszystkie rzeczy, które robią ludzie na randkach, to jeszcze o niczym nie świadczy. Potem nagle przestaje się odzywać, a Ty zostajesz z tymi słowami. Musisz je w sobie zakopać, włożyć pod podszewkę. Musisz być dużą dziewczynką. Taką, która wie, że słowa to nadal tylko słowa. Najważniejsze są czyny.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viakingavonschabert kingavonschabert
blanka
2210 9007 500
blanka
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015

October 31 2018

blanka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaWlodara Wlodara

October 27 2018

blanka
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRozen Rozen
blanka
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viakingavonschabert kingavonschabert

October 26 2018

blanka

October 24 2018

blanka
7438 bbce 500

October 22 2018

blanka
0623 1397

October 19 2018

blanka
Reposted fromFlau Flau viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl