Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

blanka
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viafou fou

January 20 2020

blanka
6307 1886
Reposted fromxalchemic xalchemic viakossowsky kossowsky
blanka
4855 17e6
Blissss
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viakossowsky kossowsky
blanka
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viakossowsky kossowsky
blanka
Reposted fromshakeme shakeme viakossowsky kossowsky
blanka
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viabollabolla bollabolla
blanka
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarysia marysia
blanka
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
blanka
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamaybeyou maybeyou
blanka
A ja myślę czasem, że to nie powietrze, ale małe zwierzę, które śpi w dole mojego brzucha. W ostatnim niezbadanym miejscu ciała uwiło gniazdo i budzi się zgodnie z czasem natury, żeby mi przypomnieć, że mam w sobie ten kawałek dzikości i tajemnicę, której nie można przykryć, ukryć, o której nie można zapomnieć. Że i ja jestem trochę dzika, że pochodzę z ciała, że nie jestem cała tylko nakazem i zakazem, ubraniem i jedzeniem, że nie jestem tylko tym, co widać i co można układać, nazywać i oswajać. Że jestem jeszcze tym, czego nie widać, a z tego właśnie powstali ludzie.
— "Pestki" Anna Ciarkowska.
Reposted frommaybeyou maybeyou
blanka
5819 963b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadotkliwie dotkliwie

January 17 2020

blanka
blanka
8576 4261 500
Reposted fromhrafn hrafn viamadamemonroe madamemonroe

January 16 2020

blanka
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaNoCinderella NoCinderella

January 15 2020

blanka
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viaVostok Vostok
blanka
0313 3180 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaVostok Vostok
blanka
8235 7f50 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaVostok Vostok
blanka
1806 575d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viachcetylkokima chcetylkokima
blanka
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
blanka
6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl