Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

blanka
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
blanka
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
blanka
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako vialittlewhitelies littlewhitelies
blanka
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.

October 12 2018

blanka
1510 e861 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajoannna joannna
3605 4a1b 500
Reposted frombrumous brumous viajoannna joannna

October 09 2018

blanka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
blanka
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyniu myniu

October 01 2018

blanka
blanka
4283 d898 500
Reposted fromem82 em82 viakingavonschabert kingavonschabert

September 29 2018

blanka
blanka
1110 60b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies

September 27 2018

blanka
1081 414e 500
Reposted fromrichardth richardth viaavemaria avemaria
blanka

September 26 2018

blanka
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa

September 25 2018

blanka
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo vialittlewhitelies littlewhitelies
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafou fou

September 24 2018

blanka

September 22 2018

blanka
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl